Piątek, 6 Grudzień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 4/I Klub anglistów

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół z rejonu łomżyńskiego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  9 (3x3)

 • Efektywne nauczanie języka angielskiego.
 • Mediacja na lekcjach języka angielskiego.
 • W jaki sposób ćwiczyć z uczniami umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej?
 • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie.

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr filologii germańskiej,
 • mgr filologii angielskiej,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego,
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego,
 • praktyki „uważności” w procesach nauczania.