Wtorek, 20 Październik 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 4/3 Klub anglistów (powiat łomżyński)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół z POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 9 (3x3)

  • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.
  • Narzędzia wspomagające zdalne nauczanie języka angielskiego na różnych poziomach edukacyjnych.
  • Kreatywne lekcje języka angielskiego on-line.

bezpłatnie.

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr filologii germańskiej,
  • mgr filologii angielskiej,
  • nauczyciel dyplomowany,
  • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego,
  • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego,
  • praktyki „uważności” w procesach nauczania.
Termin Cena Status
2020-10-20 17:00 Prowadzący zajęcia: mgr Adrianna Sierzputowska - I spotkanie - zdalnie brak danych odwołane
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska (a.sierzputowska|cen.lomza.pl| |a.sierzputowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 16)
2020-11-17 17:00 Prowadzący zajęcia: mgr Adrianna Sierzputowska - II spotkanie - zdalnie brak danych odwołane
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska (a.sierzputowska|cen.lomza.pl| |a.sierzputowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 16)
2020-12-08 17:00 Prowadzący zajęcia: mgr Adrianna Sierzputowska - III spotkanie - zdalnie brak danych odwołane
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska (a.sierzputowska|cen.lomza.pl| |a.sierzputowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 16)