Niedziela, 7 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 4/4 Klub anglistów (powiat łomżyński i zambrowski)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół z REJONU ŁOMŻYŃSKIEGO I ZAMBROWSKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży / Internet

WYMIAR GODZIN: 9 (3x3)

  • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.
  • Kreatywne lekcje języka angielskiego on-line i nie tylko.
  • Wachlarz narzędzi wspomagający wykorzystanie TIK na lekcjach języka angielskiego, m.in. Jamboard, Canva, Genial.ly.

bezpłatnie.

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr filologii germańskiej,
  • mgr filologii angielskiej,
  • nauczyciel dyplomowany,
  • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego,
  • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego,
  • praktyki „uważności” w procesach nauczania.
Termin Cena Status
2021-03-31 16:00 Prowadzący zajęcia: mgr Adrianna Sierzputowska - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska (a.sierzputowska|cen.lomza.pl| |a.sierzputowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 16)
2021-04-21 16:00 Prowadzący zajęcia: mgr Adrianna Sierzputowska - III spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska (a.sierzputowska|cen.lomza.pl| |a.sierzputowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 16)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności