Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 5/7 Klub germanisty (powiat łomżyński)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych
i ponadpodstawowych Z POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 6 (2x3) 

  • Konstruowanie sprawdzianów do klasy VII szkoły podstawowej.
  • Konstruowanie diagnoz na rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły ponadpodstawowej.
  • Realizacja projektów międzynardowych.
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem - przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie.

dr Iwona Czaplicka

Termin Cena Status
2021-04-13 16:00 Prowadzący zajęcia: dr Iwona Czaplicka - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Iwona Czaplicka (i.czaplicka|cen.lomza.pl| |i.czaplicka|cen.lomza.pl , 507 122 896)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności