Piątek, 10 Kwiecień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 7/2 Klub aktywnych matematyków (podstawowe)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele matematyki szkół podstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  16 (4x4)

 • Opracowywanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów z matematyki w szkole podstawowej.
 • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.12
E-mail: j.pieczywek|cen.lomza.pl| |j.pieczywek|cen.lomza.pl

mgr Jadwiga Pieczywek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr matematyki, spec. nauczycielska, nauczyciel dyplomowwany
 • studia podyplomowe w zakresie: matematyki; pomiaru dydaktrycznego
  i egzaminowania; badania jakości kształcenia w oświacie
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • dydaktyki nauczania matematyki,
 • pomiaru dydaktycznego, oceniania i egzaminowania,
 • analizy wyników egzaminów zewnętrznych,
 • wdrażania nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym.
Termin Cena Status
2020-05-20 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Jadwiga Pieczywek - IV spotkanie brak danych brak miejsc
Organizator zajęć: mgr Jadwiga Pieczywek (j.pieczywek|cen.lomza.pl| |j.pieczywek|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.12)