Wtorek, 18 Maj 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Dla nauczycieli

KL - 7/7 Klub matematyków szkół podstawowych (powiat wysokomazowiecki)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele szkół podstawowych Z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet / SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

WYMIAR GODZIN: 9 (3x3)

  • Wykorzystanie na lekcjach matematyki narzędzi i zasobów cyfrowych.
  • Wymiana doswiadczeń - przykłady dobrych praktyk.
  • Zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.
  • Wspólne wykonywanie działań.

bezpłatnie.

Telefon: 668 358 389, 86 216 42 17, wew. 34
E-mail: d.koziol|cen.lomza.pl| |d.koziol|cen.lomza.pl

mgr Dorota Kozioł