Czwartek, 2 Kwiecień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 8/2 Klub aktywnych matematyków (ponadpodstawowe)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  20 (5x4)

 • Opracowywanie materiałów pomocniczych do nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej.
 • Konstruowanie sprawdzianów diagnostycznych.
 • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.12
E-mail: j.pieczywek|cen.lomza.pl| |j.pieczywek|cen.lomza.pl

mgr Jadwiga Pieczywek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr matematyki, spec. nauczycielska, nauczyciel dyplomowwany
 • studia podyplomowe w zakresie: matematyki; pomiaru dydaktrycznego
  i egzaminowania; badania jakości kształcenia w oświacie
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • dydaktyki nauczania matematyki,
 • pomiaru dydaktycznego, oceniania i egzaminowania,
 • analizy wyników egzaminów zewnętrznych,
 • wdrażania nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym.
Termin Cena Status
2020-04-15 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Jadwiga Pieczywek - III spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Jadwiga Pieczywek (j.pieczywek|cen.lomza.pl| |j.pieczywek|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.12)
2020-05-13 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Jadwiga Pieczywek - IV spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Jadwiga Pieczywek (j.pieczywek|cen.lomza.pl| |j.pieczywek|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.12)
2020-06-03 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Jadwiga Pieczywek - V spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Jadwiga Pieczywek (j.pieczywek|cen.lomza.pl| |j.pieczywek|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.12)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności