Wtorek, 2 Czerwiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 9/2 Klub geografa (Łomża)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  18 (3x6)

  • Wykorzystanie TIK i GIS na lekcjach geografii i podczas zajęć terenowych.
  • Opracowanie materiałów dydaktycznych do nauczania geografii.
  • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk. Innowacje i projekty pedagogiczne.

bezpłatne.

Telefon: 603 223 722
E-mail: l.grad|cen.lomza.pl| |l.grad|cen.lomza.pl

mgr Lidia Grad