Wtorek, 18 Maj 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 9/5 Klub geografów (powiat łomżyński i kolneński)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół Z POWIATÓW ŁOMŻYŃSKIEGO I KOLNEŃSKIEGO 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży/ Internet

WYMIAR GODZIN: 20 (5x4)

  • Działania metodyczne sprzyjające przygotowaniu uczniów do rozwiązywania testów egzaminacyjnych.
  • Wykorzystanie formuły zadań egzaminacyjnych w projektowaniu zestawów ćwiczeń
    z wybranych działów geografii.
  • Analiza kryteriów oceniania różnych typów zadań na podstawie informatorów i arkuszy CKE.
  • Innowacyjne i projektowe działania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z geografii. 

bezpłatnie.

Telefon: 603 223 722
E-mail: l.grad|cen.lomza.pl| |l.grad|cen.lomza.pl

mgr Lidia Grad