Poniedziałek, 17 Luty 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 89 Konstruowanie programu nauczania zawodu z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół szkolnictwa branżowego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  5

 • Podstawa programowa a program nauczania.
 • Zasady opracowywania programu nauczania zawodu.
 • Przedmiotowy program nauczania zawodu o strukturze spiralnej.
 • Kierunki pracy nauczyciela zawodu w roku szkolnym 2019/2020.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w.17
E-mail: i.pucilowska|cen.lomza.pl| |i.pucilowska|cen.lomza.pl

mgr Iwona Puciłowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pielęgniarstwa, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przedmiotów zawodowych z obszaru medyczno - społecznego
 • edukator - kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia do pracy edukatorskiej z dorosłymi
 • kursy kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kursy nadające uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy
 • studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji, planowania i metodyki kształcenia zawodowego
 • udzielania pierwszej pomocy
 • metodyki nauczania pierwszej pomocy