Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KD - 2 Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy świetlic, inne osoby kierujące pracownikami

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 16 (2x8)

TERMINY: październik 2021 r. - styczeń 2022 r. - Terminy zostaną ustalone po zebraniu grupy.

CENA: 200 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP /Dz. U. Nr 180 z 2004 poz. 1860 ze zm./.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

mgr Zbigniew Kossakowski

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. technika, nauczyciel dyplomowany
 • studia podyplomowe w zakresie kształcenia na odległość
  i przedsiębiorczości
 • edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • trener w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • komputerowego wspomagania dydaktyki
 • edukacji informatycznej
 • zastosowania narzędzi interaktywnych oraz e-learningu w różnych obszarach edukacji
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczania specjalnym
  i integracyjnym.