Poniedziałek, 14 Czerwiec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KD - 13 Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: uczniowie (którzy ukończyli 18 lat i zdają maturę), studenci, inne osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 36

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć.
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 • Ruch i rekreacja. Turystyka i krajoznawstwo.
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe i praktyczno-techniczne. Prace społecznie użyteczne.
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
  i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
 • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
 • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego