Poniedziałek, 14 Czerwiec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KD - 17 Kurs nadający uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele EDB i inne zainteresowane osoby

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 30

Ostateczne terminy zajęć zostaną podane w maju 2021 r.

 • Zasady i algorytmy udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.
 • Wsparcie psychologiczne w sytuacjach ratowniczych.
 • Kurs kończy się egzaminem. Absolwent kursu po zdaniu egzaminu uzyskuje uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy, które zachowują ważność przez 5 lat. 

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17 w.17
E-mail: i.pucilowska|cen.lomza.pl| |i.pucilowska|cen.lomza.pl

mgr Iwona Puciłowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pielęgniarstwa, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przedmiotów zawodowych z obszaru medyczno - społecznego
 • edukator - kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia do pracy edukatorskiej z dorosłymi
 • kursy kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kursy nadające uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy
 • studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji, planowania i metodyki kształcenia zawodowego
 • udzielania pierwszej pomocy
 • metodyki nauczania pierwszej pomocy
Termin Cena Status
2021-06-14 16:00 Prowadzący zajęcia: specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej i psychologii - IV spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Iwona Puciłowska (i.pucilowska|cen.lomza.pl| |i.pucilowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w.17)
2021-06-15 16:00 Prowadzący zajęcia: specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej i psychologii - egzamin brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Iwona Puciłowska (i.pucilowska|cen.lomza.pl| |i.pucilowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w.17)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych