Czwartek, 20 Luty 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Dla nauczycieli

KD - 2/1 Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy świetlicy inne osoby kierujące pracownikami

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  16 (2x8)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP /Dz. U. Nr 180 z 2004 poz. 1860 ze zm./.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

mgr Zbigniew Kossakowski

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. technika, nauczyciel dyplomowany
 • studia podyplomowe w zakresie kształcenia na odległość
  i przedsiębiorczości
 • edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • trener w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • komputerowego wspomagania dydaktyki
 • edukacji informatycznej
 • zastosowania narzędzi interaktywnych oraz e-learningu w różnych obszarach edukacji
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczania specjalnym
  i integracyjnym.
Termin Cena Status
2020-02-28 09:00 Prowadzący zajęcia: specjaliści z zakresu BHP 100 zł orientacyjny termin
Organizator zajęć: mgr Zbigniew Kossakowski (z.kossakowski|cen.lomza.pl| |z.kossakowski|cen.lomza.pl , 86 216 42 17)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności