Poniedziałek, 14 Czerwiec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 220 Jak kreatywnie i inspirująco organizować proces uczenia się na lekcji religii?

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele religii wszystkich typów szkół, w tym szczególnie rozpoczynający pracę zawodową

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

 • Dialog na lekcji religii.
 • Lekcja jako podstawowa forma procesu organizacji nauczania i uczenia się.
 • Struktura lekcji - różne możliwości.
 • Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem nowych metod i technologii w konstruowaniu procesu dydaktycznego.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w. 12
E-mail: b.rzepnicka|cen.lomza.pl| |b.rzepnicka|cen.lomza.pl

mgr Bogumiła Rzepnicka

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
 • studia podyplomowe w zakresie etyki.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
 • dydaktyki i metodyki katechezy,
 • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.