Czwartek, 20 Luty 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 201 "Katecheci rybakami talentów" - o elementach doradztwa zawodowego na lekcjach religii

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele religii wszystkich typów szkół, doradcy zawodowi wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

 • Wykładnia teologiczna przypowieści o talentach.
 • Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole jako system przygotowania do wejścia na rynek pracy.
 • Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na lekcjach religii w oparciu o kompetencje kluczowe.
 • Przykładowe ćwiczenia i tworzenie scenariuszy zajęć lekcji religii związanych z tematyką doradczą.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w. 12
E-mail: b.rzepnicka|cen.lomza.pl| |b.rzepnicka|cen.lomza.pl

mgr Bogumiła Rzepnicka

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
 • studia podyplomowe w zakresie etyki.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
 • dydaktyki i metodyki katechezy,
 • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.