Niedziela, 7 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 219 Nowe technologie informacyjne w posłudze katechetycznej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele religii wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 6 (2x3)

 • Środki społecznej komunikacji szansą w posłudze ewangelizacyjnej Kościoła.
 • Nowoczesne technologie informacyjne wykorzystywane podczas lekcji religii.
 • Kompetencje informacyjne nauczyciela religii.
 • Formy i narzędzia cyfrowego katechety.
 • Szanse i zagrożenia nowych technologii na lekcjach religii. 

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w. 12
E-mail: b.rzepnicka|cen.lomza.pl| |b.rzepnicka|cen.lomza.pl

mgr Bogumiła Rzepnicka

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
 • studia podyplomowe w zakresie etyki.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
 • dydaktyki i metodyki katechezy,
 • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.