Środa, 27 Maj 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 81 Metody aktywizujące w katechezie w szkole podstawowej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele religii w szkołach podstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

 • Dydaktyczne metody aktywizujące.
 • Przykłady scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych.
 • Przygotowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujacych.
 • Efektywne prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216-42-17 w. 12
E-mail: b.rzepnicka|cen.lomza.pl| |b.rzepnicka|cen.lomza.pl

mgr Bogumiła Rzepnicka

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
 • studia podyplomowe w zakresie etyki.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
 • dydaktyki i metodyki katechezy,
 • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.