Środa, 27 Maj 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 85 Sekty - niebezpieczeństwo ukryte za fascynacją przygodą

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele religii wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

 • Sekta jako grupa destrukcyjna - definicja i charakterystyka pojęcia.
 • Metody psychomanipulacji stosowane przy werbowaniu do sekt.
 • Konsekwencje przynależności do sekt.
 • "Potencjalna ofiara" - kto może stać się ofiarą sekty.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w. 12
E-mail: b.rzepnicka|cen.lomza.pl| |b.rzepnicka|cen.lomza.pl

mgr Bogumiła Rzepnicka

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr w zakresie teologii ogólnej, nauczyciel dyplomowany,
 • studia podyplomowe w zakresie etyki.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • katechezy rodzinnej, parafialnej oraz nauczania religii w szkole,
 • dydaktyki i metodyki katechezy,
 • współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • antropologii filozoficznej i polityki rodzinnej.