Środa, 20 Październik 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Dla nauczycieli

W - 25 Chcę zrozumieć świat kolegi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: wychowawcy, specjaliści szkół podstawowych i ponadpodstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - sposoby funkcjonowania, doświadczane trudności.
 • Przyczyny nierozumienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez pełnosprawnych kolegów oraz wynikające z tego sytuacje trudne, konfliktowe.
 • Ćwiczenia, zabawy, symulacje, które pozwolą na zrozumienie świata ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Wymiana doświadczeń.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej