Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 49 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w edukacji włączającej. Zadania nauczycieli, specjalistów w planowaniu i wdrażaniu wsparcia dzieciom w przedszkolu

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji elementarnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

CENA: 50 zł

 • Geneza, teraźniejszość i przyszłość edukacji włączającej.
 • Procedury wdrażania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku m.in. z opinią (w tym WWRD) oraz orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zadania, nauczycieli, specjalistów.
 • Rozpoznanie, diagnoza funkcjonalna, WOPFU - model medyczny i biopsychospołeczny.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych pod względem metod i form pracy z dzieckiem.
 • Programy indywidualne i grupowe w pracy z dzieckiem w ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dzienniki zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych – zasady ich prowadzenia.
 • Wyniki i wnioski w ocenie postępów dziecka w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17 w. 15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym