Środa, 20 Październik 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 33 Wspomaganie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez różne formy arteterapii

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: wychowawcy, nauczyciele świetlicy, pedagodzy, terapeuci wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

 • Arteterapia - definicja, metody, funkcje i cele.
 • Zaburzenia u dzieci i młodzieży, które można korygować, wykorzystując metody arteterapii.
 • Przykłady ćwiczeń, zabaw z wykorzystaniem różnych form działalności artystycznej.
 • Projektowanie scenariuszy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych lub rewalidacyjnych z wykorzystaniem różnych metod arteterapii.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej
Termin Cena Status
2021-10-23 09:00 Prowadzący zajęcia: dr Dorota Cybulska brak danych odwołane
Organizator zajęć: dr Dorota Cybulska (d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17, w. 11)