Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 22 Logorytmika

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, terapeuci

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

CENA: 40 zł

 • Kształtowanie się języka u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową.
 • Ćwiczenia koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.
 • Instrumenty muzyczne w ćwiczeniach logorytmicznych.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej