Piątek, 25 Wrzesień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 20 Zdalne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół podstawowych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele, logopedzi, pedagodzy, terapeuci i inni specjaliści szkół podstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 3

 • Jak zorganizować zdalne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
 • Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie w bezpośrednim kontakcie z uczniami.
 • Wymiana doświadczeń dotyczących zdalnej realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Mocne i słabe strony udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej