Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KS - 6/1 Robot edukacyjny Photon – odkrywca młodych geniuszy (przedszkola)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 2

 • Prezentacja interdyscyplinarnych rozwiązań edukacyjnych: robot Photon i poszczególne etapy edukacyjne.
 • Prezentacja modułów tematycznych.
 • Przedstawienie doświadczeń.
 • Warsztat praktyczny obsługi robota z wybranej tematyki.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, w. 15
E-mail: m.witkiewicz|cen.lomza.pl| |m.witkiewicz|cen.lomza.pl

mgr Małgorzata Witkiewicz

Konsultant do spraw technologii informacyjnej

(I piętro, pok. nr 18)

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki przedszkolnej, informatyka, nauczyciel dyplomowany,
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • zarządzanie oświatą.

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej,
 • edukacji informatycznej,
 • zastosowania narzędzi interaktywnych oraz e-learningu w różnych obszarach edukacji,
 • nauczania zdalnego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.