Piątek, 10 Kwiecień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

KD - 15 Nauka programowania w języku Python

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele informatyki wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  15 (3x5)

 • Podstawowe wiadomości na temat języka Python.
 • Struktury danych w języku Python.
 • Komentarze i typy zmiennych. Operatory- operacje matematyczne, przypisanie.
 • Funkcje w języku Python i programowanie funkcyjne.
 • Modularyzacja programu w języku Python – moduły.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216-42-17 w.17
E-mail: b.kossakowska|cen.lomza.pl| |b.kossakowska|cen.lomza.pl

mgr Bożenna Kossakowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. technika, informatyka, nauczyciel dyplomowany
 • trener w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii
 • egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • edukator dorosłych

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej
 • komputerowego wspomagania dydaktyki
 • edukacji informatycznej
 • zastosowania narzędzi interaktywnych oraz e-learningu w różnych obszarach edukacji
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji wczesnoszkolnej
Termin Cena Status
2020-04-15 15:00 Prowadzący zajęcia: mgr Paweł Kamiński - III spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Bożenna Kossakowska (b.kossakowska|cen.lomza.pl| |b.kossakowska|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.17)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności