Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Marzec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 113 Kształtowanie kompetencji społecznych – empatia

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół i instytucji oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży/ Internet

WYMIAR GODZIN: 8

 • Wprowadzenie w inne myślenie o empatii – empatyczni, „zeroempatyni pozytywni”
  i „zeroempatyczni negatywni”. Kim oni są?
 • W jakim stopniu możemy wspierać rozwój empatii naszych uczniów?
 • Propozycje działań wychowawczych wspierających rozwój kompetencji społecznych uczniów – empatia.
 • Dobre praktyki dotyczące konkretnych działań i sposobów wsparcia wychowawczego, profilaktycznego i pomocowego.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17 w. 15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym