Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 11 Uzależnienia behawioralne

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, w tym rozpoczynający pracę zawodową

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet (platforma Moodle)

WYMIAR GODZIN: 12

dostęp od 30.09.2023 r. do 30.11.2023 r.

 • Szkolenie będzie dostępne w formie prezentacji. Ma charakter samokształceniowy.
 • Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą, w swoim tempie, realizować treści kształcenia i zaliczać zadania pisemne po każdym z trzech modułów. Przejście do kolejnego modułu będzie możliwe po prawidłowym rozwiązaniu testu. Do każdego zadania będzie można podejść wielokrotnie. Test zostanie zaliczony po uzyskaniu 50% poprawnych odpowiedzi.
 • Treści szkolenia:
  Moduł I - Czym są uzależnienia behawioralne?
  Moduł II - Symptomy uzależnienia behawioralnego. Jakie zachowania powinny nas niepokoić? Przykładowe narzędzia diagnostyczne.
  Moduł III - Szczególna forma uzależnień - e-uzależnienia. Jakie formy przeciwdziałania można podjąć?
 • Po rozwiązaniu testów kończących poszczególne moduły przygotowane zostanie zaświadczenie. Otrzymacie je Państwo w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia - to jest po 30.11.2023 r. - na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

Udostępnione zostaną też materiały uzupełniające treści szkolenia.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17 w. 15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trening mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
 • zagadnień związanych z opieką, wychowaniem I profilaktyką w szkole