Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 36 Uzależnienia behawioralne

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 12

TERMINY: dostęp od 30.09.2022 r. do 30.11.2022 r.

 • Szkolenie będzie dostępne w formie prezentacji. Ma charakter samokształceniowy.
 • Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą, w swoim tempie, realizować treści kształcenia i zaliczać zadania pisemne po każdym z trzech modułów. Przejście do kolejnego modułu będzie możliwe po prawidłowym rozwiązaniu testu. Do każdego zadania będzie można podejść wielokrotnie. Test zostanie zaliczony po uzyskaniu 50% poprawnych odpowiedzi.
 • Treści szkolenia:
  Moduł I - Czym są uzależnienia behawioralne?
  Moduł II - Symptomy uzależnienia behawioralnego. Jakie zachowania powinny nas niepokoić? Przykładowe narzędzia diagnostyczne.
  Moduł III - Szczególna forma uzależnień - e-uzależnienia. Jakie formy przeciwdziałania można podjąć?
 • Po rozwiązaniu testów kończących poszczególne moduły przygotowane zostanie zaświadczenie. Otrzymacie je Państwo w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia - to jest po 30.11.2022 r. - na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

Udostępnione zostaną też materiały uzupełniające treści szkolenia.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17 w. 15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
Termin Cena Status
2022-09-30 00:00 Prowadzący zajęcia: dr Jolanta Boryszewska - e-learning na platformie Moodle brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Jolanta Boryszewska (j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 15)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych