Piątek, 17 Wrzesień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 7 Wspieranie procesu przeciwdziałania przemocy domowej. Wdrożenie procedury "Niebieskie karty" w szkole

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Platforma Moodle

WYMIAR GODZIN: 12

TERMINY: 15.09 - 1.12.2021 r.

 • Szkolenie będzie dostępne w formie prezentacji. Ma charakter samokształceniowy.
 • Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą, w wybranym przez siebie tempie, realizować treści kształcenia i zaliczać zadania pisemne po każdym z czterech modułów. Przejście do kolejnego modułu będzie możliwe po prawidłowym rozwiązaniu zadania. Do każdego zadania będzie można podejść trzykrotnie. Test zostanie zaliczony przy uzyskaniu 50% poprawnych odpowiedzi.
 • Treści szkolenia:
  Moduł I - Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem przemocy.
  Moduł II - Symptomy umożliwiające rozpoznanie stosowania przemocy wobec dziecka.
  Moduł III - Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  Moduł IV - Zasady postępowania w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie. Procedura "Niebieskie Karty".

Po rozwiązaniu testów kończących poszczególne moduły przygotowane zostanie zaświadczenie. Otrzymacie je Państwo po zakończeniu szkolenia (1.12.2021 r.) na adres mailowy.

Udostępnione zostaną również materiały uzupełniające.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w. 15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym