Środa, 20 Październik 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 11 Działania integrujące klasę – skuteczna forma wsparcia psychoprofilaktycznego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA:  nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży / Internet

WYMIAR GODZIN: 8

 • Jakie znaczenie dla budowania dobrych relacji rówieśniczych i działań profilaktycznych ma integracja klasy?
 • Zasady przygotowania i realizacji działań integracyjnych.
 • Analiza propozycji różnorodnych działań integracyjnych.
 • Dobre praktyki dotyczące konkretnych działań i sposobów wsparcia wychowawczego, profilaktycznego i pomocowego.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w. 15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
Termin Cena Status
2021-10-27 15:00 Prowadzący zajęcia: dr Jolanta Boryszewska - II spotkanie brak danych brak miejsc
Organizator zajęć: dr Jolanta Boryszewska (j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 15)