Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 10 Umiejętności komunikacyjne nauczycieli i uczniów - fundament kompetencji społecznych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół oraz wychowawcy burs i internatów

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (2x6)

Zajęcia przełożone z 16.10.2018 r. na 17.10.2018 r., godz. 14.00

 • Znaczenie komunikacji w procesie budowania kompetencji społecznych ucznia.
 • Planowanie działań wychowawczych nastawionych na podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczniów.
 • Ćwiczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

Telefon: 86 216-42-17 w.11
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
Facebook