Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 21 Maj 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 15 Prawa człowieka jako aksjologiczna podstawa pracy szkoły. 70 lat powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ (1948) jako podstawa współczesnej koncepcji praw człowieka.
  • Historia rozwoju idei praw człowieka.
  • Prawa człowieka w pracy szkoły. Szkoła przyjazna prawom człowieka.
  • Metody pracy z uczniami z różnych grup wiekowych. Dobre praktyki i materiały.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.11
E-mail: m.rafalska|cen.lomza.pl| |m.rafalska|cen.lomza.pl

mgr Marzena Rafalska

Konsultant do spraw projektów edukacyjnych 

(parter pok. nr 4) 

Posiadane uprawnienia i kwalifikacje:

- edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,

- promotor reformy programowej MEN,

- wykładowca praw człowieka,

- specjalista edukacji obywatelskiej i europejskiej,

- specjalista w zakresie planowania i finansowania projektów edukacyjnych,

- life coach.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

- przygotowania, realizacji i finansowania projektów edukacyjnych,

- edukacji obywatelskiej, europejskiej, międzykulturowej i globalnej,

- edukacji o prawach człowieka, prawach dziecka i ucznia,

- współpracy szkoły ze społecznością lokalną,

- komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji,

- coachingowego wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli.

Facebook