Niedziela, 5 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 134 Uczymy się dialogu i dyskusji

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: wychowawcy klas, nauczyciele wszystkich etapów edukacji

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

  • Dialog i dyskusja jako element kompetencji obywatelskich.
  • Rodzaje dyskusji, zasady dyskusji.
  • Dialog na trudne tematy.
  • Metody pracy z dziećmi z różnych grup wiekowych.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w.15
E-mail: m.rafalska|cen.lomza.pl| |m.rafalska|cen.lomza.pl

mgr Marzena Rafalska

Konsultant do spraw projektów edukacyjnych

Posiadane uprawnienia i kwalifikacje:

- edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,

- promotor reformy programowej MEN,

- wykładowca praw człowieka,

- specjalista edukacji obywatelskiej i europejskiej,

- specjalista w zakresie planowania i finansowania projektów edukacyjnych,

- life coach.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

- przygotowania, realizacji i finansowania projektów edukacyjnych,

- edukacji obywatelskiej, europejskiej, międzykulturowej i globalnej,

- edukacji o prawach człowieka, prawach dziecka i ucznia,

- współpracy szkoły ze społecznością lokalną,

- komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji,

- coachingowego wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli.