Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 157 Jak psychologia ewolucyjna wyjaśnia zachowania naszych uczniów?

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 5

 • Osobom zainteresowanym tematyką szkolenia zostanie udostępniony link do wykładu, który będzie prowadzony on-line.
 • Treść wykładu będzie zawierała następujące informacje:
  - narodziny chłopięcego/dziewczęcego mózgu.
  - mózg w szkole. Co warto wiedzieć, aby lepiej zaplanować proces edukacji?
  - mózg nastolatka/nastolatki. Jak możemy wesprzeć młode osoby w trudnym okresie dorastania?
  - jak działa zakochany mózg?
  - mózg osoby dorosłej - rzecz o mózgu mężczyzny i kobiety.
 • Po zapoznaniu się z wykładem odbędzie się dyskusja on-line, na temat możliwości wykorzystania zdobytych informacji w ramach działań wychowawczych.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w.15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym