Wtorek, 9 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 159 Problemy okresu dorastania

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele klas VII-VIII szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych, wychowawcy burs szkolnych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 8

 • Osobom zainteresowanym tematyką szkolenia zostanie udostępniony link do wykładu, który będzie prowadzony on-line.
 • Treść wykładu:
  - jakie zmiany pojawiają się w funkcjonowaniu naszych uczniów (również w okresie wczesnej adolescencji)?
  - przyczyny tych zmian (ujęcie holistyczne).
  - jakie zachowania mieszczą się w granicach normy, a jakie tę normę przekraczają?
  - jakie działania możemy podjąć, aby zminimalizować szkody pojawiających się zachowań destrukcyjnych?
 • Przekazany zostanie też dostęp do materiałów uzupełniających.
 • Po zapoznaniu się z wykładem i materiałami odbędzie się dyskusja on-line, na temat możliwości wykorzystania zdobytych informacji w ramach działań wychowawczych i profilaktycznych.
 • Zaświadczenia otrzymają (pocztą mailową) osoby, które zapoznają się z treścią wykładu, materiałami oraz wezmą udział w spotkaniu.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w.15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym