Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 161 Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 9

 • Osobom zainteresowanym tematyką szkolenia zostanie udostępniony link do wykładu, który będzie prowadzony on-line.
 • Treść wykładu:
  - czym jest depresja? Czynniki sprzyjające pojawieniu się depresji. Czynniki chroniące.
  - charakterystyka zachowań depresyjnych. Maski depresji.
  - jakie zachowania naszych uczniów powinny nas niepokoić?
  - jak reagować na zachowania depresyjne uczniów?
 • Przekazany zostanie też dostęp do materiałów uzupełniających.
 • Po zapoznaniu się z wykładem i materiałami odbędzie się dyskusja on-line, na temat możliwości wykorzystania zdobytych informacji w ramach działań profilaktycznych i wychowawczych.
 • Zaświadczenia otrzymają (pocztą mailową) osoby, które zapoznają się z treścią wykładu, materiałami oraz wezmą udział w spotkaniu.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w.15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym
Termin Cena Status
2021-04-13 15:00 Prowadzący zajęcia: dr Jolanta Boryszewska - I spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Jolanta Boryszewska (j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w.15)
2021-04-22 15:00 Prowadzący zajęcia: dr Jolanta Boryszewska - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Jolanta Boryszewska (j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w.15)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności