Wtorek, 18 Maj 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 162 Jak wyjaśnić i jak reagować na zachowania agresywne naszych uczniów?

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 8

DOSTĘP DO WYKŁADU: 28.04. - 6.05.2021 r.

 • Osobom zainteresowanym tematyką szkolenia zostanie udostępniony link do dysku google, na którym umieszczony będzie wykład w formie audio oraz materiały uzupełniające.
 • Treść wykładu:
  - spojrzenie tradycyjne na problem zachowań agresywnych.
  - agresja w świetle najnowszych badań.
  - przyczyny zachowań agresywnych naszych uczniów.
  - wnioski i inspiracje do pracy wychowawczej i profilaktycznej.
 • Po zapoznaniu się z wykładem i materiałami uzupełniającymi odbędzie się dyskusja on-line na temat planowania działań profilaktycznych i wychowawczych zgodnych z najnowszymi wnioskami z badań dotyczących agresji.
 • Zaświadczenia otrzymają (pocztą mailową) osoby, które zapoznają się z treścią wykładu, materiałami i będą uczestniczyły w spotkaniu.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w.15
E-mail: j.boryszewska|cen.lomza.pl| |j.boryszewska|cen.lomza.pl

dr Jolanta Boryszewska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • dr nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany
 • lider zmian MEN w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • szkolenie i trenig mediatorów - KCM
 • kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - ODN Łomża
 • kurs z zakresu systemowej terapii rodzin - Fundacja "Ursynów"
 • szkoła pomagania przy Ośrodku Twórczości Pedagogicznej w Warszawie

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • prowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowania
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem trudnym