Środa, 27 Maj 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 18 Omawianie zagadnień kontrowersyjnych. Premiera polskiego tłumaczenia materiałów Rady Europy "Teaching Controversial Issues".

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: wychowawcy klas, nauczyciele wos, pedagodzy szkolni

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

  • Czym są zagadnienia kontrowersyjne?
  • Wyzwania, jakie niesie omawianie zagadnień kontrowersyjnych.
  • Metody pracy z zagadnieniami kontrowersyjnymi.
  • Kompetencje nauczycieli konieczne do omawiania zagadnień kontrowersyjnych.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w.15
E-mail: m.rafalska|cen.lomza.pl| |m.rafalska|cen.lomza.pl

mgr Marzena Rafalska

Konsultant do spraw projektów edukacyjnych

Posiadane uprawnienia i kwalifikacje:

- edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,

- promotor reformy programowej MEN,

- wykładowca praw człowieka,

- specjalista edukacji obywatelskiej i europejskiej,

- specjalista w zakresie planowania i finansowania projektów edukacyjnych,

- life coach.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

- przygotowania, realizacji i finansowania projektów edukacyjnych,

- edukacji obywatelskiej, europejskiej, międzykulturowej i globalnej,

- edukacji o prawach człowieka, prawach dziecka i ucznia,

- współpracy szkoły ze społecznością lokalną,

- komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji,

- coachingowego wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli.