Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 99 Empatyczna szkoła

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: pedagodzy szkolni, wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

  • Empatia jako kompetencja.
  • Oczekiwane zachowania uczniów - próba opisu. Poziomy empatii.
  • Kształtowanie przyjaznego/empatycznego środowiska nauczania.
  • Proponowane metody pracy z uczniami z różnych grup wiekowych.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

Telefon: 86 216-42-17 w.11
E-mail: m.rafalska|cen.lomza.pl| |m.rafalska|cen.lomza.pl

mgr Marzena Rafalska

Konsultant do spraw projektów edukacyjnych 

(parter pok. nr 4) 

Posiadane uprawnienia i kwalifikacje:

- edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,

- promotor reformy programowej MEN,

- wykładowca praw człowieka,

- specjalista edukacji obywatelskiej i europejskiej,

- specjalista w zakresie planowania i finansowania projektów edukacyjnych,

- life coach.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

- przygotowania, realizacji i finansowania projektów edukacyjnych,

- edukacji obywatelskiej, europejskiej, międzykulturowej i globalnej,

- edukacji o prawach człowieka, prawach dziecka i ucznia,

- współpracy szkoły ze społecznością lokalną,

- komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji,

- coachingowego wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli.

Facebook