Piątek, 17 Wrzesień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

Dane zamawiającego

Rodzaj szkolenia

*Szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony z dyrektorem szkoły/placówki zamawiającej po przyjęciu zgłoszenia przez CEN. Proponowane w informatorze szkolenia są przeznaczone do realizacji w standardowym czasie trwania - 4 godziny dydaktyczne. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, przewidujemy możliwość podania własnych tematów.

**Koszt jednego szkolenia wynosi 500 zł

* - pola wymagane