Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 16 Grudzień 2018
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje organizacyjne

 1. Udział we wszystkich rodzajach form wymaga wypełnienia zgłoszenia na stronie internetowej ODN w Łomży.
 2. Na każdą formę doskonalenia należy przysłać oddzielne zgłoszenie.
 3. Przeprowadzenie szkolenia członków rady pedagogicznej w szkole, która zamawia szkolenie, także wymaga zgłoszenia pisemnego przez dyrektora placówki. Należy podać temat z listy proponowanej przez ODN lub ewentualnie własny oraz zaproponować termin spotkania. Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciel ośrodka, skontaktuje się ze szkołą i ustali szczegóły dotyczące treści oraz organizacji szkolenia.
 4. Wypełnienie i wysłanie zgłoszenia jest równoważne z deklaracją udziału w zajęciach.
 5. Warunkiem realizacji każdego szkolenia jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy uczestników.
 6. Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się przede wszystkim w systemie popołudniowym i sobotnio-niedzielnym.
 7. O zakwalifikowaniu do danej grupy lub odwołaniu zajęć zainteresowani nauczyciele zostaną powiadomieni emailem na tydzień przed zajęciami na adres e-mail podany w zgłoszeniu, natomiast przypomnienie wyślemy SMSem na dwa dni przed planowanym terminem szkolenia.
 8. Terminy przyjmowania zgłoszeń na wszystkie szkolenia do 25 września 2018 r. (termin nieprzekraczalny: miesiąc przed dniem rozpoczęcia formy doskonalenia).
 9. Informacje o formach doskonalenia znajdują się też na stronie internetowej www.cen.lomza.pl
 10. Zmiana numerów rachunków bankowych nastąpi z dniem 1 września 2018 r. Nowe numery zostaną podane na stronie internetowej i w Informatorze w wersji elektronicznej.
 11. Inne dane adresowe ODN:

Poczta e-mail: cen@cen.lomza.pl, odn@cen.lomza.pl
Telefon: (086) 216 42 17
Fax: (086) 216 57 25

Facebook