Piątek, 6 Grudzień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Formy doskonalenia IX 2019 r. - I 2020 r.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele podlaskich szkół i placówek oświatowych

 

Przekazujemy Wam Informator z propozycjami form doskonalenia zawodowego, które Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży opracowało na I półrocze roku szkolnego 2019/ 2020. Wydawnictwo zawiera podstawowe informacje organizacyjno - programowe, podobnie jak to czynimy od lat. Konstruując aktualną ofertę, braliśmy pod uwagę wymagania wobec szkół i placówek, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz rekomendacje nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Do każdego z nich jest kilka propozycji na najbliższy okres, a na kolejny zaproponujemy jeszcze inne. Nie zabrakło propozycji szkoleń przedmiotowych, szczególnie związanych z realizacją nowych podstaw programowych w szkołach ponadpodstawowych. Są szkolenia związane z kontynuowanymi przez MEN kierunkami polityki oświatowej z zakresu rozwijania kompetencji matematycznych uczniów, kształtowania ich obywatelskich i patriotycznych postaw, rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych. Pojawiły się pierwsze szkolenia z zakresu tworzenia oferty programowej w kształceniu zawodowymi wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach. Część form poświęcamy profilaktyce uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych, do prowadzenia których zaprosiliśmy specjalistów z tego zakresu. Oferta obejmuje też różne formy i tematy zajęć wynikające z potrzeb zgłoszonych przez uczestników diagnozy przeprowadzonej przez pracowników CEN w Łomży wśród uczestników szkoleń w okresie: luty - kwiecień 2019 r.

Są wśród nich tradycyjne kursy, warsztaty, szkolenia dla członków rad pedagogicznych, ale też formy realizowane od niedawna, czyli kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia. Zamieszczony w Informatorze spis treści ułatwi Państwu wyszukanie poszczególnych szkoleń tematycznych.

Informator o formach doskonalenia nie wyczerpuje naszej oferty programowej, raczej jest jej początkiem. W trakcie trwania roku szkolnego zrealizujemy również indywidualne potrzeby Państwa szkół i placówek, wystarczy je zgłosić. Jesteśmy też gotowi na nowe inicjatywy władz oświatowych, organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju edukacji, a nawet osób indywidualnych. Nie ograniczamy się do organizowania i prowadzenia szkoleń. Przyświecają nam także inne cele, np. pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów, wspieranie nowatorskich działań i inspirowanie do rozwoju. Udzielamy konsultacji, opiniujemy programy, dzielimy
się własnymi materiałami.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej oferty i zachęcamy do współpracy.

 

 

Dyrektor i pracownicy CEN