Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje organizacyjne

 1. Udział we wszystkich rodzajach form wymaga wypełnienia zgłoszenia na stronie internetowej CEN w Łomży.
 2. Na każdą formę doskonalenia należy przysłać oddzielne zgłoszenie.
 3. Przeprowadzenie szkolenia członków rady pedagogicznej w szkole, która zamawia szkolenie, także wymaga zgłoszenia pisemnego przez dyrektora placówki. Należy podać temat z listy proponowanej przez CEN lub ewentualnie własny oraz zaproponować termin spotkania. Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciel ośrodka, skontaktuje się ze szkołą i ustali szczegóły dotyczące treści oraz organizacji szkolenia.
 4. Wypełnienie i wysłanie zgłoszenia jest równoważne z deklaracją udziału w zajęciach.
 5. Warunkiem realizacji każdego szkolenia jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy uczestników.
 6. Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się przede wszystkim w systemie popołudniowym i sobotnio-niedzielnym.
 7. O zakwalifikowaniu do danej grupy lub odwołaniu zajęć zainteresowani nauczyciele zostaną powiadomieni emailem na tydzień przed zajęciami na adres e-mail  podany w zgłoszeniu, natomiast przypomnienie wyślemy SMSem
  na dwa dni przed planowanym terminem szkolenia.
 8. Terminy przyjmowania zgłoszeń na wszystkie szkolenia do 15 lutego 2019 r. (termin nieprzekraczalny: miesiąc przed dniem rozpoczęcia formy doskonalenia).
 9. Informacje o formach doskonalenia znajdują się też na stronie internetowej www.cen.lomza.pl i www.crtd.wrotapodpasia.pl.
 10. Inne dane adresowe CEN:

Poczta e-mail: cen@cen.lomza.pl

Telefon:  86 216 42 17

Fax: 86 216 42 17, wew. 33

Facebook