Niedziela, 25 Lipiec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Formy doskonalenia I - VI 2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele

 

Zapraszamy do korzystania z oferty Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, przygotowanej na drugie półrocze roku szkolnego 2020/2021. Znajdują się w niej różnorodne formy doskonalenia adresowane do dyrektorów, nauczycieli, zespołów nauczycieli lub całych rad pedagogicznych. Ofertę będą realizować głównie specjaliści zatrudnieni w naszej placówce, tj. konsultanci, doradcy metodyczni i bibliotekarze.

Odkąd zapanowała pandemia staramy się wspierać Was w pracy zdalnej i sami w ten sposób realizujemy swoje zadania. Dlatego proponujemy wiele tematów dotyczących metod nowoczesnego e-nauczania. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w CEN w Łomży jest placówką akredytowaną przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, więc zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym może organizować kursy kwalifikacyjne. Zachęcamy nauczycieli i wicedyrektorów do ukończenia kursu nadającego kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Oferujemy też formy doskonalenia wynikające ze wszystkich zmian wprowadzanych w systemie oświaty, np. zmian w egzaminach. Część naszej oferty wynika z wniosków i rekomendacji ze sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego oraz z oczekiwań i sugestii nauczycieli dotychczasowych klientów naszych usług. Problematyka szkoleń uwzględnia też: wymagania państwa wobec szkół i placówek oraz aktualne kierunki polityki oświatowej.

Oprócz szkoleń proponujemy kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych, które ma charakter procesowy i jest realizowane w ich siedzibach. Jest to ciekawa forma realizacji długofalowej współpracy, prowadząca nie tylko do rozwoju zawodowego nauczycieli ale także placówki oświatowej jako instytucji. Program wspomagania zawsze jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb zgłoszonych przez reprezentantów szkoły zamawiającej. Zachęcamy również do aktywnego udziału
w sieciach współpracy i samokształcenia, zwanych klubami. W trakcie cyklicznych spotkań Uczestnicy sieci mają możliwość wymiany własnych doświadczeń zawodowych i współtworzenia materiałów do pracy z uczniami.

Zapisy na kursy i szkolenia prowadzimy z wykorzystaniem formularza elektronicznego na stronie www.cen.lomza.pl. Dzięki niemu możecie Państwo bezpiecznie przekazać nam swoje dane kontaktowe, które potem są wykorzystywane do przesyłania komunikatów organizacyjnych i zaświadczeń do samodzielnego wydruku. W warunkach ograniczania kontaktów bezpośrednich szczególnie polecamy możliwość korzystania z poczty elektronicznej. Adresy wszystkich pracowników wraz z informacjami o ich specjalnościach można znaleźć na https://www.cen.lomza.pl/o-cen, wybierając zakładki: konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele – bibliotekarze.

Wierzymy, że każdy może w naszej ofercie znaleźć interesujące propozycje. Życzymy spokojnej i satysfakcjonującej pracy oraz szczęścia osobistego i zapraszamy do korzystania z proponowanych tu form współpracy lub zgłaszania nam własnych potrzeb.

 

Dyrektor i pracownicy CEN