Piątek, 25 Wrzesień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Przełożenie terminu konferencji KS - 7/8

Informujemy, że termin konferencji KS - 7/8 Nowe wyzwania wobec nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej został przesunięty
z dnia 22.09 na dzień 29.09.2020 r., godz. 15.30.

stacjonarne

Język polski

KS - 7/2 Nowy egzamin maturalny z języka polskiego
(3.10.2020 r., sobota, godz. 10.00)

stacjonarne

Biblioteka

KS - 3 Biblioteka w dialogu
(29.09.2020 r., wtorek, godz. 10.00)

on - line

Języki obce

KS - 7/4 Jak efektywnie i kreatywnie pracować z uczniami na języku obcym on-line?
(22.09.2020 r., wtorek, godz. 16.00)

on - line

Języki obce

KS - 7/5 Nauczyciel języka obcego w szkole ponadpodstawowej kreatorem wirtualnej przestrzeni klasowej
(23.09.2020 r., środa, godz. 16.00)

on - line

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

KS - 7/6 Realizacja wniosków i rekomendacji Podlaskiego Kuratora Oświaty w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(17.09.2020 r., czwartek, godz. 15.00)

stacjonarne

Edukacja wczesnoszkolna

KS - 7/7 Jak połączyć kształcenie on-line i offline, by dzieci naprawdę zyskały, a nauczyciel nie musiał pracować za dwóch? Psychologia edukacyjna, a nowa rzeczywistość przedszkoli i szkół
(16.09.2020 r., środa, godz. 15.30)

on - line

Edukacja wczesnoszkolna

KS - 7/8 Nowe wyzwania wobec nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
(29.09.2020 r., wtorek, godz. 15.30)

on - line

Wychowanie przedszkolne

KS - 7/9 Dziecko poznaje świat, czyli edukacja przez ruch
(17.09.2020 r., czwartek, godz. 15.00)

on - line

Religia

KS - 7/10 Zdalne nauczanie religii. Inspiracje dla katechetów
(21.09.2020 r., poniedziałek, godz. 16.00)

on - line

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

KS - 7/11 Wykorzystanie wyników międzynarodowych badań PISA przez nauczycieli edukacji przyrodniczej
(16.09.2020 r., środa, godz. 15.00)

on - line

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

KS - 7/13 Kierunki pracy nauczyciela matematyki w roku szkolnym 2020/2021
(16.09.2020 r., środa, godz. 15.00)

stacjonarnie

Historia i WOS

KS - 7/14 Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach historii i WOS w kontekście obowiązującej podstawy programowej
(26.09.2020 r., sobota, godz. 10.00)

on - line

Profilaktyka i wychowanie

KS - 7/15 Wychowanie w czasach pandemii
(15.09.2020 r., wtorek, godz. 15.00)

on - line

Kształcenie specjalne

KS - 7/16 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami w sytuacji alternatywnych form nauczania
(16.09.2020 r., środa, godz. 15.00)

on - line

Doradztwo zawodowe

KS - 7/17 Doradca zawodowy w sieci - współpraca, praca zdalna i samokształcenie doradców zawodowych
(17.09.2020 r., czwartek, godz. 15.00)

on - line

TIK i informatyka

KS - 7/18 Kierunki pracy nauczyciela informatyki w kontekście pracy zdalnej w roku szkolnym 2020/2021
(15.09.2020 r., wtorek, godz. 15.00)

on - line

Kształcenie zawodowe

KS - 7/19 Zadania szkoły kształcącej w zawodach w realizacji kierunków polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2020/2021
(21.09.2020 r., poniedziałek, godz. 15.00)

Wykaz konferencji rejonowych 2020/2021

 

Symbol formy

Rodzaj szkolenia / zapisy

Zakres

Temat

Adresaci

Termin

Organizator/ Prowadzący

Data

Godzina

KS-7/ 1

On-line
www.cen.lomza.pl

Organizacja
i zarządzanie

Planowanie pracy szkoły/ placówki oświatowej w roku szkolnym 2020/ 2021

Dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych

4.09.2020 r. Piątek

13.00

M. M. Ferenc

KS-7/2

Stacjonarne
www.cen.lomza.pl

Język polski

Nowy egzamin maturalny
z języka polskiego

Nauczyciele poloniści - szkoły ponadpodstawowe

3.10.2020 r. Sobota

10.00

D. Dąbrowska,
Z. Kosiński,
A. Reszewicz

KS-7/ 3

On-line
www.cen.lomza.pl

Planowanie pracy polonisty
w kontekście realizacji pełnego kanonu lektur

Nauczyciele poloniści - szkoły podstawowe

9.09.2020 r. Środa

15.00

D. Dąbrowska,
D. Zalewska

KS - 3

Stacjonarne
www.cen.lomza.pl

Biblioteka

Biblioteka w dialogu

Nauczyciele bibliotekarze i języka polskiego

29.09.2020 r.
Wtorek

10.00

E. Maruszczak
M. Rowińska
B. Boryczka
O. Topolewska

KS-7/ 4

On-line
www.cen.lomza.pl

Języki obce

Jak efektywnie
i kreatywnie pracować
z uczniami na języku obcym
on-line?

Nauczyciele języków obcych- szkoły podstawowe

22.09.2020 r. Wtorek

16.00

A. Sierzputowska

KS-7/ 5

On-line
www.cen.lomza.pl

Nauczyciel języka obcego
w szkole ponadpodstawowej kreatorem wirtualnej przestrzeni klasowej

Nauczyciele języków obcych - szkoły ponadpodstawowe

23.09.2020 r. Środa

16.00

A. Sierzputowska

KS-7/ 6

On-line
www.cen.lomza.pl

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Realizacja wniosków
i rekomendacji Podlaskiego Kuratora Oświaty w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nauczyciele wszystkich typów szkół
i przedszkoli

17.09.2020 r.
Czwartek

15.00

D. Cybulska

KS-7/ 7

Stacjonarne
www.cen.lomza.pl

Edukacja wczesnoszkolna

Jak połączyć kształcenie
on-line i offline, by dzieci naprawdę zyskały,
a nauczyciel nie musiał pracować za dwóch? Psychologia edukacyjna, a nowa rzeczywistość przedszkoli
i szkół

Nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej

16.09.2020 r. Środa

15.30

K. Mucha/
D. Lasek

KS-7/ 8

On-line

www.cen.lomza.pl

Nowe wyzwania wobec nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

22.09.2020 r. Wtorek

15.30

D. Lasek

KS-7/ 9

On-line
www.cen.lomza.pl

Wychowanie przedszkolne

Dziecko poznaje świat, czyli edukacja przez ruch

Nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego

17.09.2020 r. Czwartek

15.00

A. Tymińska

KS-7/ 10

On-line
www.cen.lomza.pl

Religia

Zdalne nauczanie religii. Inspiracje dla katechetów

Nauczyciele religii

21.09.2020 r. Poniedziałek

16.00

B. Rzepnicka

KS-7/ 11

On-line
www.cen.lomza.pl

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Wykorzystanie wyników międzynarodowych badań PISA przez nauczycieli edukacji przyrodniczej

Nauczyciele biologii, chemii, fizyki
i przyrody szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

16.09.2020 r. Środa

15.00

J. Marek

KS-7/ 12

On-line
www.cen.lomza.pl

Wirtualna podróż
z Meridianem. Kierunki pracy nauczyciela geografii w roku szkolnym 2020/ 2021

Nauczyciele geografii

9.09.2020 r. Środa

15.00

L. Grad

KS-7/ 13

On-line
www.cen.lomza.pl

Kierunki pracy nauczyciela matematyki w roku szkolnym 2020/ 2021

Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

16.09.2020 Środa

15.00

J. Pieczywek

KS-7/ 14

Stacjonarne
www.cen.lomza.pl

Historia
i WOS

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach historii
i WOS w kontekście obowiązującej podstawy programowej

Nauczyciele historii
i WOS-u

26.09.2020 r. Sobota

10.00

J. Bielecki

KS-7/ 15

On-line
www.cen.lomza.pl

Profilaktyka
i wychowanie

Wychowanie
w czasach pandemii

Nauczyciele, pedagodzy
i wychowawcy wszystkich typów szkół

15.09.2020 r. Wtorek

15.00

J. Boryszewska

KS-7/ 16

On-line
www.cen.lomza.pl

Kształcenie specjalne

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami w sytuacji alternatywnych form nauczania

Nauczyciele, pedagodzy
i wychowawcy wszystkich typów szkół

16.09.2020r. Środa

15.00

D. Momot

KS-7/ 17

On-line
www.cen.lomza.pl

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy
w sieci - współpraca, praca zdalna i samokształcenie doradców zawodowych

Doradcy zawodowi

17.09.2020 r. Czwartek

15.00

A. Borawska

KS-7/ 18

On-line
www.cen.lomza.pl

TIK
i informatyka

Kierunki pracy nauczyciela informatyki
w kontekście pracy zdalnej
w roku szkolnym 2020/2021

Nauczyciele technologii
informacyjnej
i informatyki

15.09.2020 r. Wtorek

15.00

B. Kossakowska

KS-7/ 19

On-line
www.cen.lomza.pl

Kształcenie zawodowe

Zadania szkoły kształcącej
w zawodach w realizacji kierunków polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2020/ 2021

Dyrektorzy szkół kształcących
w zawodach
i nauczyciele przedmiotów zawodowych

21.09.2020 r. Poniedziałek

15.00

I. Puciłowska

 

cen Plik do pobrania - konferencje rejonowe