Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność edukacyjna

Dla nauczycieli

 • organizacja warsztatów, szkoleń i konferencji metodycznych,
 • instruktaż przywarsztatowy,
 • udzielanie indywidualnych konsultacji metodycznych w zakresie organizacji pracy i komputeryzacji bibliotek szkolnych, form i metod pracy bibliotecznej oraz awansu zawodowego nauczyciela bibliotekarza szkolnego,
 • pomoc w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,
 • organizacja pracy zespołów samokształceniowych,
 • spotkania autorskie,
 • spotkania z wydawcami,
 • pomoc w organizacji działalności kulturalno-oświatowej.

Dla uczniów

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych i lekcji bibliotecznych dla wszystkich poziomów nauczania (tematyka dostosowana do potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli),
 • organizacja warsztatów dla młodzieży,
 • wykłady i prelekcje,
 • spotkania z historykami IPN, autorami, ciekawymi ludźmi,
 • konkursy,
 • wystawy,
 • udzielanie pomocy maturzystom przy redagowaniu i sporządzaniu bibliografii załącznikowej