Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Książki

Podstawowy księgozbiór zgromadzony przez bibliotekę liczy 78 585 egzemplarzy udostępnianych w bibliotece.

Biblioteka gromadzi i udostępnia różnego typu dokumenty o charakterze naukowym i popularnym, a w szczególności:

  • literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim i w językach obcych
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania
  • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur szkolnych dla ucznia
  • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
  • programy nauczania i podręczniki szkolne
  • materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.