Radosław Wszędyrówny - kierownik biblioteki, Elwira Kamińska - nauczyciel bibliotekarz, Małgorzata Wasilewska - nauczyciel bibliotekarz, Teresa Makać - nauczyciel bibliotekarz, Grażyna Wysocka - nauczyciel bibliotekarz, Halina Brześkiewicz - nauczyciel bibliotekarz, Piotr Zduńczyk - nauczyciel bibliotekarz" />
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Radosław Wszędyrówny - kierownik biblioteki

Nr pokoju - 25    

Tel. 86 216 23 57    

e-mail: r.wszedyrowny@cen.lomza.pl

Posiadane uprawnienia kwalifikacje:

 • mgr  historii,                                                      
 • studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • bibliotekarstwa,
 • historii.

Obszar działań:

 • organizacja i zarządzanie biblioteką,
 • udostępnianie zbiorów, elektroniczna obsługa czytelników,
 • informacja o zbiorach.

Elwira Kamińska - nauczyciel bibliotekarz

Nr pokoju - 25

Tel. 86 216 23 57

e-mail: e.kaminska@cen.lomza.pl

Posiadane uprawnienia kwalifikacje:

 • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
 • studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • nauczyciel dyplomowany.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • bibliotekarstwa,
 • wykorzystania nowoczesnych metod w edukacji czytelniczej.

Obszar działań:

 • udostępnianie zbiorów, elektroniczna obsługa czytelników,
 • informacja o zbiorach,
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej.

Małgorzata Wasilewska - nauczyciel bibliotekarz

Nr pokoju - 24    

Tel. 86 216 23 57    

e-mail: m.wasilewska@cen.lomza.pl

Posiadane uprawnienia kwalifikacje:

 • mgr pedagogiki, spec. nauczanie początkowe,                  
 • studia podyplomowe w zakresie bibliotekarstwa,
 • nauczyciel dyplomowany.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • bibliotekarstwa,
 • wykorzystania nowoczesnych metod w edukacji czytelniczej.

Obszar działań:

 • udostępnianie zbiorów w czytelni,
 • informacja o zbiorach,
 • wypożyczenia międzybiblioteczne, Academica,
 • rozbudowa kartoteki zagadnieniowej,
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej.

Teresa Makać - nauczyciel bibliotekarz

Nr pokoju - 19    

Tel. 86 216 23 57    

e-mail: t.makac@cen.lomza.pl

Posiadane uprawnienia kwalifikacje:

 • mgr inż. rolnictwa, kwalifikacje pedagogiczne,
 • studia podyplomowe w zakresie bibliotekarstwa,
 • nauczyciel dyplomowany.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • bibliotekarstwa.

Obszar działań:

 • formalne i rzeczowe opracowanie zbiorów bibliotecznych,
 • prowadzenie, aktualizowanie i nadzór nad katalogami.

Grażyna Wysocka - nauczyciel bibliotekarz

Nr pokoju - 23

Tel. 86 216 23 57

e-mail: g.wysocka@cen.lomza.pl

Posiadane uprawnienia kwalifikacje:

 • mgr administracji, kwalifikacje pedagogiczne                     ,
 • studia podyplomowe w zakresie bibliotekarstwa
 • nauczyciel dyplomowany

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • bibliotekarstwa

Obszar działań:

 • gromadzenie zbiorów specjalnych
 • ewidencja , opracowanie i przechowywanie zbiorów specjalnych
 • informacja o zbiorach specjalnych

Halina Brześkiewicz - nauczyciel bibliotekarz

Nr pokoju - 19

Tel. 86 216 23 57

e-mail: h.brzeskiewicz@cen.lomza.pl

Posiadane uprawnienia kwalifikacje:

 • mgr filologii polskiej                      
 • studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • bibliotekarstwa

Obszar działań:

 • gromadzenie i uzupełnianie zbiorów
 • ewidencja zbiorów

Piotr Zduńczyk - nauczyciel bibliotekarz

Nr pokoju - 23

Tel. 86 216 23 57

e-mail: p.zdunczyk@cen.lomza.pl

Posiadane uprawnienia kwalifikacje:

 • mgr historii                    
 • studia podyplomowe w zakresie animacji czytania, informacji naukowej i bibliotekarstwa
 • nauczyciel mianowany

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • bibliotekarstwa
 • historii
 • wiedzy o społeczeństwie

Obszar działań:

 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
 • tworzenie banku informacji pedagogicznej
 • organizacja praktyk zawodowych dla studentów