Wtorek, 26 Wrzesień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiory audiowizualne

Zbiory specjalne

Informacje dotyczące zgromadzonych materiałów zawiera katalog on-line:

- dokumenty elektroniczne   CD

- filmy                                DVD, KV

- płyty kompaktowe             PŁK

- dokumenty dźwiękowe       Tk

- druki towarzyszące            DT

- norma                              N

Źródłem informacji o pozostałych zbiorach jest katalog kartkowy dostępny w wydziale.

Wydział posiada pakiety multimedialne Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej. Seria obejmuje nagrania wideo o tematyce: społeczeństwo, język ojczysty, historia, geografia, matematyka, fizyka, astronomia, ekologia, etyka, edukacja w Polsce i Europie, sztuka, technika, kultura, przyroda.

Zbiory wydziału obejmują także podręczniki i książki pomocnicze oraz materiały multimedialne z zakresu dydaktyki języków obcych. Największy procent księgozbioru stanowią wydawnictwa metodyczne i beletrystyka w języku angielskim. Posiadamy również pozycje do nauki języka rosyjskiego, francuskiego raz pojedyncze tytuły do nauki języków: chorwackiego, czeskiego, duńskiego, fińskiego, litewskiego, norweskiego, portugalskiego, słowackiego, szwedzkiego, węgierskiego, włoskiego.

W ramach wydziału istnieje Mediateka języka niemieckiego, na którą składają się materiały przekazane przez Goethe Instytut.

Wszystkie materiały mogą być wypożyczone bezpłatnie na okres czterech tygodni lub udostępnione na miejscu.